Hľadáte nové výzvy alebo chcete zmeniť región? Chcete zbierať nové pracovné skúsenosti, spoznať nové podniky/firmy?


Potom ste u nás správne! Náš silný tím je tu pre Vás!

Modely pracovných zmien: dvojzmenná práca, trojzmenná práca, stála ranná zmena, stála poobedná zmena

Ponúkame Vám zamestnanie na dobu neurčitú podľa IGZ/DGB tarifnej zmluvy + odmeňovanie nad rámec tarify, 13. a 14. plat

Výhodou je vodičský preukaz a osobné vozidlo, môžeme ponúknuť i služobné vozidlo

Klasický pracovný pomer nie je pre uchádzača vždy najzmysluplnejšie riešenie. Prepúšťanie, zákaz nového prijímania alebo interné reštrikcie spôsobujú v súčasnosti, že budúca perspektíva v mnohých závodoch je obmedzená. Žiadané sú alternatívne riešenia s potenciálom, ktorý ponúka istotu. Ako vedúci poskytovateľ personálnych služieb môžeme poukázať na potrebnú perspektívu. Pritom naša firma kladie dôraz na to, aby bola spoľahlivým, férovým, ale predovšetkým dôverným partnerom pre našich pracovníkov. Preto ponúkame našim pracovníkom obzvlášť dobré podmienky, ku ktorým patria:

• pevná pracovná zmluva na dobu neurčitú a vyplácanie podľa tarifnej zmluvy (iGZ/ DGB), pri vyššej kvalifikácii aj viac
• vyplácanie v stanovenom termíne a odmeňovanie ďalších/ pridaných výkonov
• prerokovanie oblasti úloh a zaškoleniepri každom novom pracovnom začiatku
• početnú ponuku ďalšieho vzdelávania a kvalifikačných opatrení podľa potreby podniku a zamestnanca
• Individuálnu starostlivosť vrátane kariérneho poradenstva prostredníctvom stáleho disponenta
• adekvátne vybavené pracovisko na základe zadaných úloh
• bezpečnostné a pracovné ošatenie, ako aj pravidelnú kontrolu bezpečnosti v podniku zákazníka
• všetky práva a povinnosti, ktoré majú aj iní zamestnanci: ochrana pred prepúšťaním, zdravotné-, úrazové, nezamestnanecké ,dôchodkové a opatrovateľské poistenie, ako aj zaplatená dovolenka.

Uchádzajte sa u nás o miesto “TERAZ“ a stanete sa dôležitým pracovníkom nášho tímu!!