..... pretože len SPOLU sme SILNÍ

Našou kľúčovou kompetenciou „personálny lízing“ získavame našich zákazníkov a pracovníkov!

Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti personálneho lízingu a sprostredkovania pracovníkov na dohodu prinášajú našim zákazníkom a pracovníkom prospech a výhody.

Spokojnosť klientov a pracovníkov je našou prioritou, len jej dosiahnutím môžeme byť náš podnik spolu s Vami úspešný. I preto sme členmi záujmového zväzu Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V., iGZ


Na centrále v Ulme

Tel.: +49 (0) 731 1847660

kladieme veľký dôraz na prácu so zákazníkom, poskytujeme mu osobné poradenstvo v našej materskej firme. Pri starostlivosti o Vás a Vašej individuálnej podpore vychádzame z Vašich potrieb, ktoré exaktne skúmame a riadime sa nimi.