Hľadáte novú výzvu ?
Hľadáme Vás!!

Ruku na srdce:
Neviete presne, či časovo obmedzená práca/sezónna práca? v HSM je to pravé pre Vás?

Potom sa jednoducho otestujte:
Vyskúšajte, ktoré z nasledujúcich bodov Vás vystihujú!

Áno, kladiem dôraz na ...

• nadpriemerný stály príjem
• isté zamestnanie
• mnohotvárnu prácu
• ďalšie vzdelávanie, kvalifikáciu, kariérny postup
• aktívnu podporu pri štarte do práce
• renomovaného, výkonného zamestnávateľa

Vystihuje Vás jeden alebo viac bodov?

Potom sa pozrite na naše služby!
Ako atraktívny zamestnávateľ sme pre Vás stále dosiahnuteľný.
Okrem toho ste odmeňovaný podľa platnej iGZ/DGB- tarifnej zmluvy. Tu nájdete trvalé, dobre platené pracovné miesto s mnohotvárnymi a rozmanitými úlohami. Ponúkame šancu pre vyučených a nevyučených, pre ženy a mužov, pre živnostenskú, technickú, ako aj obchodnú oblasť. Sprostredkovávame Vám rodinné prostredie, pre ktoré je charakteristická otvorenosť, spoľahlivosť a profesionalita.

Hľadáme kvalitu a ponúkame kvalitu. Pracujeme efektívne, lacno s presným zameraním na cieľové skupiny. Spoľahlivosť, otvorenosť a vysoká miera profesionality vytvárajú náš partnerský pracovný štýl. Našim pracovným nástrojom sú vynikajúce sociálne kompetencie (cit pre človeka), krátke cesty, minimálne správne náklady, efektívne zorganizované logistické prostredie.

Môžete rátať:

• so zmluvou na dobu neurčitú
• ohodnotením nad rámec tarifného platu
• 13. platom
• 14. platom
• sociálnym zaistením
• lekárskou starostlivosťou
• možnosťou Vášho prevzatia a zamestnania u prenajímateľa
• kvalifikačnými opatreniami podľa potreby
• Auslöse/odlučné? a stravné pri montážnych prácach
• so starostlivosťou o Vás pri Vašom pracovnom nasadení