Informácia pre všetky externé odkazy na našich stránkach!

Krajský súd v Hamburgu vo svojom rozsudku zo dňa 12.05.1998 - 312 O 85/98 rozhodol, že má spoluzodpovednosť za umiestenie a obsah odkazovaných stránok. Zabrániť tomu môže výslovne sám krajský súd tým, že sa dištancuje od týchto obsahov.


Pre všetky tieto odkazy platí:
„výslovne zdôrazňujeme, že nemáme žiadny vplyv na podobu a obsah odkazovaných stránok. Preto sa dištancujeme od všetkých obsahov odkazovaných stránok na našu celú domovú stránku vrátane všetkých podstránok. Toto Vyhlásenie platí pre všetky linky, ktoré sú pripojené na našej domovej stránke a pre všetky obsahy stránok s ním spojené.“


HSM Personalservice GmbH & Co.KG
Münsterplatz 6
D - 89073 Ulm


Tel.: 0731 - 184766 - 0
Fax: 0731 - 184766 - 10
Mail: info@hsm-personalservice.de

Heß Monika
vedenie podniku


Obchodný register: HRA 720016
Daňové číslo: DE88012/48107
Sídlo súdu: Ulm