......jer samo ZAJEDNO smo JAČI

Sa našim temeljnim kompetencijama "privremenih radnika" dokazujemo se kod kupaca i zaposlenika!

Naše dugogodišnje iskustvo u podruèju industrijske i komercijalne ponude privremenih radnika / Zapošljavanje je uvijek donijelo prednosti naših zadovoljnih klijenata i zaposlenika.

Zadovoljstvo kupaca i zaposlenika je naš prioritet, jer samo ako je to zajamèeno, možemo biti uspješni u poslovanju s vama. Još jedan razlog zašto smo èlanovi udruge e.V., Njemaèkih agencija za privremeno zapošljavanje, kratko iGZ


Sa našim sjedištem u Ulm-u

Tel.: +49 (0) 731 1847660

stavljamo veliki naglasak na blizinu kupaca kroz osobno savjetovanje na licu mjesta. Vaše potrebe odredit æe se toèno i daje nam važne podatake za planiranje Vaš pravilne i pojedinaène potpore.